Pregătirea pentru E-Commerce

Începând cu 2015, UNCTAD a introdus indicele de E-Commerce B2C al UNCTAD, care acoperă 130 de economii și ajungând la 152 în 2020. Pentru a evalua potențialul comerțului electronic pe o piață, un set de factori cheie facilitatori determină măsura în care întreprinderile și consumatorii sunt capabili să se angajeze în comerțul online. Un proces simplificat de e-commerce, pentru a cumpăra tranzacțiile cu success, necesită: accesul la internet la un preț accesibil, mecanisme de plată a bunurilor și serviciilor comandate online și soluții eficiente pentru livrarea acestora (electronic sau fizic). Indicele permite piețelor să-și compare gradul de pregătire pentru comerțul electronic cu cel al altora și, de asemenea, indică puterea și punctele lor slabe relative în ceea ce privește diferitele elemente ale procesului de e-commerce (de exemplu, acces la internet, site-uri de e-commerce, plată și livrare).

Indicele UNCTAD de E-commerce B2C este puternic corelat pozitiv cu variația ponderii persoanelor care fac cumpărături online. Rezultatele pentru piețele CEFTA, cu excepția Kosovo, sunt prezentate în graficele interactive de mai jos.
Cel mai bine clasat în 2020 din 152 de piețe este Serbia (locul #43, cu indicele 75), iar Albania cea mai joasă clasată țară (locul #86 și indicele 50).
Ponderea persoanelor fizice care dețin conturi la o instituție financiară sau la un furnizor de servicii de telefonie mobilă (% din populația cu vârsta peste 15 ani). Cel mai bine clasat din acest indicator este Macedonia de Nord (77) și cel mai rău clasat este Albania (40). Datele provin din sondajul Findex al Băncii Mondiale, care se desfășoară la fiecare trei ani. Cel mai recent sondaj a fost realizat în 2017.
Macedonia de Nord cu cea mai înaltă pondere (81), iar Bosnia și Herțegovina și Albania fiind cele mai prost clasate (70).
  • https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx)
Indicele de fiabilitate poștală este cel mai bine clasat în Moldova (95) și cel mai rău în Muntenegru (21).
Serverele de internet securizate (la 1 milion de persoane) sunt importante pentru tranzacțiile de plată sigure prin comerțul electronic. Serbia este cea mai bună, cu 73 de servere securizate de internet la 1 milion de locuitori, iar cele mai proaste, cu 54, fiind Macedonia de Nord, Muntenegru și Albania.
Logistica este înțeleasă ca o rețea de servicii care sprijină circulația fizică a mărfurilor, comerțul transfrontalier și comerțul în interiorul granițelor. Acesta cuprinde o serie de activități dincolo de transport, inclusiv depozitare, brokeraj, livrare expres, operațiuni terminale și gestionarea datelor și informațiilor conexe. Logistica este un lanț în procesul de E-commerce și măsurarea performanței de-a lungul lanțului de aprovizionare logistică din cadrul unei piețe este importantă.

Indicele de Performanță în Logistică (LPI) al Băncii Mondiale analizează piețele prin intermediul a șase indicatori:
  1. Eficiența vamală și a procesului de vămuire a marfei la frontieră.
  2. Calitatea infrastructurii legate de comerț și transport.
  3. Ușurința de a organiza expedieri internaționale la prețuri competitive.
  4. Competenţa şi calitatea serviciilor de logistică.
  5. Capacitatea de a depista și urmări transporturile(track and trace).
  6. Frecvența cu care expedierile/transporturile ajung la destinatari în timpul de livrare programat sau estimat.
Graficul arată că Serbia, cu locul 65, este cea mai bună dintre piețele CEFTA, iar Moldova este cea mai proastă, cu locul 116.
Eficiența vămuirii și a controlului de frontieră este evaluată de la „foarte scăzut”(1) la „foarte ridicat”(5). Dintre piețele CEFTA, Bosnia și Herțegovina este cotată cel mai bine(2,63), iar Moldova cu cea mai proastă cotație(2,25).
Calitatea infrastructurii legate de comerț și transport este evaluată în cadrul sondajului de la „foarte scăzut”(1), la „foarte ridicat”(5), cel mai bine cotată este Serbia(2,6), iar cu cea mai rea cotație fiind Republica Moldova(2,02).
Ușurința de a organiza expedieri internaționale la prețuri competitive, evaluate de la „foarte dificil”(1) la „foarte ușor”(5), în cadrul sondajului cea mai bună cotație având Serbia(2,97), iar cea mai proastă în Muntenegru (2,68).
Competența și calitatea serviciilor de logistică sunt evaluate, în cadrul sondajului, de la „foarte scăzut”(1), la „foarte ridicat”(5). Bosnia și Herțegovina cu cel mai bun scor(2,8), iar Republica Moldova având cel mai prost scor(2,3).
Capacitatea de depistare și urmărire a transporturilor, fiind evaluate în cadrul sondajului de la „foarte scăzut”(1) la „foarte ridicat”(5). Cea mai bine cotată fiind Bosnia și Herțegovina(2,89) și cea mai proastă în Moldova(2,21).
Frecvența cu care transporturile ajung la destinatari în timpul de livrare programat sau estimat este evaluată în sondaj, de la „aproape niciodată”(1) la „aproape întotdeauna”(5). Serbia și Muntenegru sunt cele mai bune cu un scor de 3,33 și cel mai rău fiind cotată Republica Moldova cu un scor de 3,17.
* Această desemnare nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este în conformitate cu UNSCR 1244 și cu Avizul CIJ privind declarația de independență a Kosovo.