Modulul 5

Livrare

În Republica Moldova sunt înregistrați 70 furnizori de servicii poștale care se află sub jurisdicția Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI).

Dintre toate, 12 oficii poștale, pe lângă cele interne, funcționează și cu livrare internațională.

Fiecare utilizator al serviciilor poștale are dreptul la un serviciu universal care este furnizat cu o calitate stabilită la prețuri accesibile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

SERVICIUL UNIVERSAL INCLUDE:

 • colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea trimiterilor poștale interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 2 kg
 • colectarea, sortarea, transportul şi distribuirea coletelor poştale interne şi internaţionale cu o greutate de pînă la 10 kg,
 • distribuirea coletelor poştale cu o greutate de pînă la 20 kg, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul acesteia,
 • serviciul de trimitere recomandată internă sau internaţională

Furnizorul de serviciu universal este obligat să publice prețurile pentru furnizarea serviciului universal, aprobate de ANRCETI, pe site-ul său web și în sediul comercial destinat utilizatorilor serviciilor poștale.

OBLIGAȚIILE EXPEDITORULUI

Expeditorul trimiterii poștale este responsabil pentru:

 • ambalajul interior al trimiterii poștale
 • indicarea valorii reale a conținutului trimiterii cu valoare marcată
 • pentru toate daunele cauzate de expedierea sa asupra altor trimiteri poștale, bunuri și facilități ale furnizorilor de servicii poștale din cauza ambalajului neadecvat

RECLAMAȚII PRIVIND TRIMITERILE POȘTALE

Furnizorii de servicii poștale sunt răspunzători pentru daunele cauzate corespondenței recomandate, corespondenței cu valoare marcată și coletelor în cazul:

 • pierderii, furtului sau deteriorării expedierii
 • depășirii termenului de livrare

Fiecare utilizator de servicii poștale are dreptul să conteste decizia sau procedura întreprinsă de furnizorul de servicii poștale în legătură cu accesul la servicii și furnizarea de servicii. Utilizatorul poate depune o contestație furnizorului de servicii poștale în termen de 30 de zile din ziua în care ia cunoștință despre decizia sau procedura furnizorului de servicii poștale.

Furnizorul de servicii poștale este obligat să primească reclamația și să răspundă la o reclamație depusă:

 • în termen de 30 de zile pentru trimiterile poştale din trafic poştal intern şi
 • în termen de două luni pentru trimiterile poștale în trafic poștal internațional.

În cazurile în care utilizatorul serviciilor poștale nu primește un răspuns la reclamație de la furnizorul de servicii poștale, nu i se oferă posibilitatea de a depune o reclamație sau este nemulțumit de răspunsul în urma plângerii, acesta are dreptul de a depune o plângere la ANRCETI după expirarea termenului specificat mai sus.

În cazul unei reclamații, cumpărătorul o adresează direct comerciantului electronic, iar comerciantul electronic cu drepturile și obligațiile enumerate mai sus răspunde în mod corespunzător oficiului poștal după primirea reclamației.