Modulul 5

Livrare

How do I do the right thing when importing an online order?

Tot ce trebuie să știți despre import.

Importul reprezintă transferul de mărfuri peste granițele statului, dintr-o sursă străină. Cel care efectuează importul se numește importator.

Vă întrebați cum ajunge comanda dumneavoastră din străinătate? Urmați întregul proces.

uvoz mk

Click aici pentru a descărca documentul cu procesul de import în Republicii Moldova.

LOCUL VĂMUIRII


Expedierea comandată, indiferent prin ce metodă intră în țară, se declară și vămuiește la Postul Vamal Specializat Poșta.

DECLARAȚIA VAMALĂ


În baza datelor declarate în expediție, Serviciul Vamal stabilește dacă coletul este supus vămuirii de import sau este scutit de vamă și taxe de import.

In the case of natural persons, supplies with an intrinsic value of up to 150 euros are exempt from import and declaration taxes, being released automatically after the approval of the Customs Service.

În cazul persoanelor juridice, livrările cu o valoare intrinsecă de până la 100 Euro sunt scutite de
taxe de import și declarare, fiind eliberate automat după acordul Serviciului Vamal. În ambele cazul, Serviciul Vamal poate cere declararea formală la orice colet dacă există dubii rezonabile.

Pentru toate celelalte expedieri care au o valoare de peste sumele indicate mai sus, există obligația de a depune o declarație vamală.

Această declarație poate fi depusă de către transportatorul expedierii (poștă sau poștă rapidă), un broker vamal sau de către o persoană fizică care primește coletul.

Aceasta este o chestiune de alegere pentru importator (persoanăjuridică sau fizică) – urmând să decidă în mod independent cine va depune declarația vamală.

În cazul persoanelor juridice, una dintre cele mai ușoare modalități determinate de Serviciul Vamal este depunerea unei declarații vamale simplificate de către importator prin îndeplinirea următoarelor condiții:

 • Valoarea coletului (împreună cu costurile de transport) nu trebuie
  să depășească o sumă de 1000 Euro în echivalent în lei. Acestaeste cel mai simplu mod de vămuire a transporturilor care sosescdin import
 • Dacă această condiție nu este îndeplinită, este obligatorie depunerea unei declarații vamale într-un regim vamal obișnuit.Această declarație poate fi depusă de către importator (persoană juridică) cu condiția existenței în statele de personal a unui specialist în domeniul vămuirii cu acces la ASYCUDA WORLD sau
  de către un broker vamal.
 • Acest tip de declarație se depune numai în formă electronică pentru toate expedierile care conțin mărfuri, a căror valoare depășește 1000 Euro în echivalent în lei sau la solicitarea Serviciului Vamal, și anume: pentru bunurile de natură comercială care fac parte dintr-o serie obișnuită de expedieri similare, pentru
  mărfuri care fac obiectul restricțiilor, interdicțiilor și altor formalități de import. 

DOCUMENTAȚIE


De cele mai multe ori din locul din care se comandă expedierea, estecompletată o declarație care spune ce conține coletul, valoarea sa și de unde provine. Această declarație este o dovadă valabilă care descrie bunurile comandate.

Dacă sunt necesare alte documente, persoana responsabilă de labiroul vamal contactează destinatarul. Dacă nu sunt furnizate datelenecesare, valoarea pentru care ar trebui să fie validată comanda este calculată de funcționarii vamali.

Dacă nu este de acord cu valoarea determinată, persoana are dreptul să o conteste.

Dacă o expediere este trimisă de la o persoană fizică la o altă persoană fizică, expeditorul ar trebui să aibă grijă să indice valoarea mărfurilor, pentru a stabili mai ușor dacă acestea sunt supuse vămuirii și plății taxelor.

COSTURI ADIȚIONALE


Costurile care sunt incluse în valoarea pentru care o comandă ar trebui să fie supusă vămuirii includ costurile poștale care apar în afara Republicii Moldova.

Pentru determinarea limitelor neimpozabile se utilizează valoarea intrinsecă. Daca totuși bunul urmează a fi declarat și impozitat se operează cu valoarea în vamă conform prevederilor Codului Vamal.

După ce este stabilită valoarea în vamă a coletului, funcționarii vamali calculează suma suplimentară a taxelor care ar trebui percepute.

În cazul persoanelor fizice, dacă valoarea intrinsecă în vamă a expedierii este mai mică de 150 Euro, aceasta este scutită de vămuire și TVA. Acest lucru nu se aplică dacă transportul este o băutură alcoolică, produs din tutun, parfum sau apă de toaletă sau alt bun care nu poartă caracter ocazional.

Dacă valoarea în vamă a expedierii depășește această limită, atunci trebuie plătite taxele de import și TVA. În acest caz, se plătesc costurile suplimentare pentru vămuire și manipulare.

SOSIREA EXPEDIERII


În momentul în care expedierea ajunge pe teritoriul RepubliciiMoldova, atâta timp cât nu se stabilește nici un tratament pentru aceasta, se află sub supraveghere vamală și este tratată ca mărfuri depozitate temporar într-un birou vamal.

După finalizarea întregului proces, expedierea ajunge la adresa ta!

How do I do the right thing when exporting an online order?

Tot ce trebuie să știi despre export..

Un export în comerțul internațional este un produs sau serviciu produsîntr-o țară care este vândut în altă țară. Vânzătorul acestor bunuri și servicii este exportatorul.

Vă întrebați cum funcționează expedierea unui produs în afara țării dumneavoastră? Urmați întregul proces.

izvoz md

Click aicipentru a descărca documentul cu procesul de export în Republicii Moldova.

PREGĂTIREA


Coletul care urmează a fi expediat în afara granițelor țării noastre este ambalat adecvat pentru transport internațional.

DOCUMENTE


Împreună cu produsul, sunt întocmite documentele, dintre care cea mai importantă și obligatorie este factura comercială (Invoice-ul). Pe lângă factură, în funcție de cerințele țării importatoare, poate fi necesară lista de ambalare/bon de livrare și/sau dovada originii produsului.

Factura comercială trebuie să conțină următoarele informații:

 • Numele și adresa exportatorului (entitate juridică sau comerciant unic)
 • Numele și adresa importatorului (partener de distribuție,intermediar sau utilizator final)
 • Adresa de livrare
 • Masa netă și brută, dimensiunile ambalajului
 • Descrierea corectă a mărfurilor/li>
 • Cantitatea de mărfuri, numărul și tipul pachetelor
 • Preț
 • Condiții de livrare și plată
 • Țara de origine

Pe lângă factură, în anumite țări de livrare cu care Republica Moldova a încheiat acorduri de liber schimb și pentru ca cumpărătorul să nu plătească taxe vamale, este necesar să se facă dovada că produsele sunt de origine moldovenească..

Acest lucru se poate face cu ușurință prin completarea unei declarațiide origine în factura comercială, care poate fi făcută de orice exportator autorizat.

DECLARAȚIA VAMALĂ


Pentru ca expedierea să părăsească zona vamală a Republicii Moldova, trebuie depusă o declarație vamală.

Declarația vamală poate fi depusă de comerciant (persoană juridică) cu condiția existenței în statele de personal a unui specialist în domeniul vămuirii cu acces la ASYCUDA WORLD sau de către un broker vamal.

De asemenea, declarațiile vamale pot fi depusă într-un regim vamal obișnuit sau simplificat..

PROCEDURA VAMALĂ OBIȘNUITĂ SAU SIMPLIFICATĂ


În cadrul procedurii vamale obișnuite, declarația vamală de export trebuie depusă pentru fiecare expediere în momentul expedierii/ exportului coletului, ceea ce, având în vedere rapiditatea și costurile, nu este recomandabilă pentru comercianții care vând online

În procedurile vamale simplificate, comerciantul electronic poate depune o singură declarație vamală pentru toate expedierile trimise pe parcursul unei zile, indiferent de numărul de expedieri cu condiția de a fi remise unui singur cumpărător (între aceleași părți). Această procedură este recomandată comercianților electronici care au un
volum mai mare de lucru.Comercianții pot utiliza declarația vamală simplificată pentru loturile de până la 1000 Euro.
.

În cazul procedurilor vamale de export, declarațiile vamale se depun în formă electronică. Expedierea poate fi exportată numai dacă:

 • Declarația este semnată electronic
 • Conține toate datele necesare
 • Comerciantul electronic a atașat toate documentele necesare
 • Mărfurile au fost prezentate spre control către autoritatea vamală – Postul Vamal Specializat Poșta.

TRIMITEREA EXPEDIERII


Pentru a trimite un colet, comerciantul electronic poate apela laserviciile Poștei Moldovei, care are aviz pentru procedurile vamale simplificate, iar întreaga lucrare poate fi finalizată în orice sucursală a Poștei Moldovei de pe teritoriul țării. Poșta Moldovei trebuie contactată în prealabil. Aceasta poate prelua expedierea sau poate fi
dusă la orice sucursală a oficiului poștal și poate fi autorizată pentru export de către Poșta Moldova la primirea acesteia.

Expedierea poate fi predată și către companii de poștă rapidă, care pot efectua oricând vămuirea expedierii la export.

Dacă comerciantul electronic dorește să trimită expedierea în mod independent, ar trebui să depună independent o declarație vamală electronică. Această declarație se depune la biroul vamal competent pentru export – Postul Vamal Specializat Poșta. Această declarație se depune de către declarantul în nume propriu, angajat al comerciantului, prin intermediul Portalului ASYCUDA WORLD al Serviciului Vamal, iar un Număr de Referință al Coletului este utilizat pentru identificarea operațiunii de export.

Comerciantul electronic are dreptul de a alege dacă dorește să folosească o procedură vamală obișnuită de export sau o procedură vamală de export simplificată – dar un lucru este obligatoriu – să depună o declarație vamală.

După finalizarea întregului proces, expedierea dumneavoastră ajunge la cumpărătorul final!