Modulul 4

Glosar de termeni pentru plăți electronice

0 A B C D E F H I M N O P R S T U V
 • 3-D Secure

  3-D Secure - Numele unui grup de protocoale concepute cu un nivel de securitate suplimentar pentru tranzacțiile online cu cardul de debit sau credit. Fiecare dintre principalele carduri de credit are propria sa versiune a protocoalelor 3-D Secure.

 • Acquirer

  Achizitor - O instituție financiară sau un furnizor de servicii comerciale (MSP) care procesează și operează tranzacții cu cardul de credit pentru o afacere sau alt client comerciant.

 • Acceptor

  Acceptator - Un comerciant sau o altă entitate care acceptă un instrument de plată prezentat de client pentru a transfera fonduri către acel comerciant sau altă entitate.

 • Acquiring processor

  Procesor de achiziție - Procesorul cardului de credit pe care îl folosește un achizitor, astfel încât acesta să poată oferi comercianților diverse servicii de credit, inclusiv facturare, raportare, compensare și decontare. astfel încât dobânditorul să poată oferi comercianților diverse servicii de credit, inclusiv facturare, raportare, compensare și decontare

 • Alternative Payments

  Plăți alternative - Se referă la metodele de plată care sunt utilizate ca alternativă la plățile cu cardul de credit. Majoritatea plăților alternative au fost dezvoltate special pentru comerțul electronic. Acestea pot fi carduri cu valoare stocată, portofele digitale și alte metode de plată alternative care sunt specifice regiunilor geografice și publicului țintă.

 • API

  IPA - Interfață de programare a aplicațiilor

 • Authentication

  Autentificare - Un mecanism de securitate pentru verificarea: 1) identitatea unei persoane fizice sau a unei alte entități (inclusiv verificarea prin intermediul unui calculator sau al unei aplicații informatice); și 2) nivelul de autorizare al acelei persoane sau entități (adică capacitatea acelei persoane sau entități de a îndeplini sarcini sau activități specifice).

 • Authorization

  Autorizare - Proces prin care comercianții solicită aprobarea unei tranzacții cu cardul de credit sau debit de la banca clientului. Banca verifică dacă contul este activ și are suficient credit sau fonduri pentru a efectua tranzacția.

 • Authorization Code

  Cod de autorizare - Codul atribuit tranzacției odată ce aceasta a fost aprobat de către procesator.

 • Backup system

  Sistem de rezervă - Un sistem conceput pentru a înlocui sistemul primar în cazul în care sistemul primar nu poate funcționa din orice motiv.

 • Bank Identification Number (BIN)

  Număr de identificare bancară (BIN) - primele șase cifre ale oricărui card de credit, card de debit sau alt instrument financiar similar. Un BIN poate identifica nu numai banca de la care a fost emis cardul, dar poate identifica și rețeaua ACH (ACH-ul permite transferul de fonduri între diferite conturi bancare folosind tehnologia electronică, eliminând necesitatea de a emite și procesa cecuri fizice sau alte instrumente de plată. Este un sistem eficient, sigur și larg utilizat pentru procesarea plăților) căreia îi aparține cardul.

 • Bill of exchange

  Cambie - O comandă scrisă din partea (emitentului) către alt (emitent) cu instructiunea plăţii unei sume specificate la cerere sau la o dată specificată emiterii sau unui terț specificat de emitent. Acestea sunt utilizate pe scară largă pentru finanțarea comerțului și, atunci când sunt reduse la o instituție financiară, pentru a obține credit.

 • Card Data / Customer Card Data

  Date card / Date card client - Cel puțin, datele cardului includ numărul de cont principal (PAN) și pot include, de asemenea, numele titularului cardului și data de expirare. PAN-ul este vizibil pe partea din față a cardului și este codificat în banda magnetică a cardului și/sau în cipul încorporat. Denumite și date deținătorului cardului.

 • Card Issuer

  Emitentul cardului - 1) Instituția financiară sau comerciantul cu amănuntul care autorizează emiterea unui card către un consumator (sau o altă organizație) și este responsabil pentru utilizarea cardului. Emitentul își păstrează autoritatea deplină asupra utilizării cardului de către persoana căreia i-a fost emis cardul. 2) Orice bancă sau organizație care emite sau face să fie emise carduri bancare celor care le solicită. 3) Orice organizație care utilizează sau emite un număr personal de identificare (PIN).

 • Cod de verificare a cardului (CVC) - O valoare unică calculată din datele codificate pe banda magnetică a unui card, validând informațiile cardului în timpul procesului de autorizare.

 • Card Verification Code (CVC)

  CVC2/CVV2 (Codul de verificare a cardului și valoarea de verificare a cardului) - Aceștia sunt termeni utilizați pentru codurile tipărite pe panoul de semnătură a deținătorului de card după numărul total sau parțial de cont ca o caracteristică de securitate. Atunci când este furnizat de titularul cardului și este conținut în evidența de autorizare, acesta permite emitentului să verifice prezența fizică a cardului. Comerciantul are drepturi de reprezentare și protecție suplimentară pentru anumite coduri de rambursare atunci când au loc aprobarea emitentului și autentificarea acestei valori. Se aplică tranzacțiilor fără card.

 • CVC2/CVV2 (Card Verification Code and Card Verification Value)

  Valoarea de verificare a cardului (CVV) - O valoare unică calculată din datele codificate pe banda magnetică a unui card VISA, validând informațiile cardului în timpul procesului de autorizare.

 • Card Verification Value (CVV)

  Stare CVV2 - Această valoare indică nivelul de potrivire dintre codul CVV2 introdus într-o tranzacție și valoarea care este înregistrată la compania cardului de credit a unui client. Sunt furnizate un cod și o descriere narativă care indică rezultatele returnate de procesor.

 • CVV2 Status

  Deținător de card - Persoana căreia i se emite un card bancar sau o persoană suplimentar autorizată să utilizeze cardul.

 • Cardholder

  Chip - Un pătrat mic de material semiconductor subțire, cum ar fi siliciul, care a fost procesat chimic pentru a avea un set specific de caracteristici electrice, cum ar fi stocarea circuitelor și/sau elemente logice.

 • Data Encryption Standard

  Standard de criptare a datelor - Metoda care este utilizată pentru a amesteca un mesaj sau alte date într-o serie codificată de biți înainte de transmitere.

 • Debit

  Debit - O debitare în contul cardului bancar al unui client.

 • Debit Card

  Card de debit - Orice card care accesează în principal un cont de depozit.

 • Digital payment token

  Indicativ de plată digitală - O reprezentare digitală a valorii susținute de creanțe sau active denominate în euro sau rambursabile în euro sau care se referă la alte active digitale care sunt acceptate în conformitate cu regulile unui sistem de instrumente de plată electronică în scopuri de plată sau pentru a îndeplini obligațiile de plată în euro , și care permite transferul de valoare între utilizatorii finali. În funcție de designul de bază, jetoanele de plată digitale pot fi utilizate pentru a efectua un transfer de valoare fără a implica neapărat o parte terță centrală și/sau a utiliza conturi de plată. Termenul de simbol de plată digitală exclude „tokenizarea” datelor sensibile printr-o valoare surogat, care este efectuată din motive de securitate pentru a proteja datele originale și în care jetonul nu reprezintă un activ sau o creanță înregistrată în altă parte.

 • Digital Wallets

  Portofele digitale - Portofelele digitale sunt instrumente de plată online, de obicei sub forma unei aplicații mobile. Cunoscut și ca portofel electronic, portofel electronic sau portofel mobil. Portofelul stochează în siguranță versiuni virtuale ale informațiilor de plată - inclusiv conturi bancare, carduri de debit și carduri de credit, astfel încât clientul nu trebuie să introducă detaliile cardului sau să poarte un card fizic deloc pentru a efectua plăți

 • EFTPOS terminal

  Terminal EFTPOS - Un terminal care captează informații de plată prin mijloace electronice și transmite astfel de informații fie online, fie offline.

 • Electronic Banking

  Electronic Banking - O formă de activitate bancară în care fondurile sunt transferate printr-un schimb de semnale electronice între instituții financiare, mai degrabă decât printr-un schimb de numerar, cecuri sau alte instrumente negociabile.

 • Electronic Bill Payment (E

  lata electronică a facturilor (E-Pay) - O alternativă la cecurile pe hârtie pentru plata facturilor. Consumatorii pot folosi computere, telefoane, telefoane cu ecran sau bancomate pentru a trimite instrucțiuni electronice băncii sau furnizorului lor de plată a facturilor pentru a retrage fonduri din conturile lor și a plăti comercianților. Plățile pot fi efectuate fie electronic, fie printr-un cec pe hârtie emis de furnizorul de plată a facturilor.

 • E

  Comerț electronic - Vânzarea sau cumpărarea de bunuri sau servicii prin tranzacții electronice efectuate prin internet sau alte rețele mediate de computer.

 • Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP; electronic invoicing)

  Prezentarea și plata electronică a facturilor (EBPP; facturare electronică) - Proces pe care companiile îl folosesc pentru a încasa plățile electronic. A devenit o componentă de bază a serviciilor bancare online la multe instituții financiare astăzi. Alte industrii, inclusiv furnizorii de asigurări, companiile de telecomunicații și utilitățile, depind și de serviciile EBPP.

 • Electronic money

  Bani electronici -. Monedă electronică (e-money) este definită în linii mari ca un depozit electronic de valoare monetară pe un dispozitiv care poate fi utilizat pe scară largă pentru a efectua plăți către alte entități decât emitentul monedei electronice. Dispozitivul acționează ca un instrument purtător preplătit care nu implică neapărat conturi bancare în tranzacții.

 • Electronic payment instrument

  Instrument de plată electronică - Termen acoperit folosit pentru a descrie orice instrument fizic sau digital care este utilizat pentru a efectua tranzacții fără numerar, facilitând trecerea din contul bancar al clientului în cel al comerciantului. Exemplele utilizate în mod obișnuit includ carduri de credit, carduri de debit, debitări directe, furnizori de servicii de plată (cum ar fi Paypal) și portofele electronice.

 • Electronic payment instrument scheme

  Schema instrumentelor de plată electronică - Un set de reguli formale, standardizate și comune care permit transferul de valori între utilizatorii finali prin intermediul instrumentelor de plată electronică. Este gestionat de un organism de guvernare.

 • Encryption

  Criptare - Tehnica de amestecare automată a datelor în terminal sau computer înainte ca datele să fie transmise în scopuri de securitate/antifraudă.

 • End

  Criptare end-to-end - Protecție neîntreruptă a integrității și confidențialității datelor transmise prin codificarea acestora la început și decodificarea lor la sfârșitul tranzacției.

 • End User

  Utilizator final - O persoană fizică sau juridică care utilizează instrumentul de plată electronic guvernat de o schemă/aranjament de transfer de valori, în calitatea plătitorului, a beneficiarului plății sau a ambelor.

 • Firewall

  Firewall - Hardware și/sau software care protejează resursele rețelei împotriva accesului neautorizat. Un firewall permite sau interzice comunicarea între computere sau rețele cu niveluri de securitate diferite, bazate pe un set de reguli și criterii.

 • Hosting Provider

  Furnizor de găzduire - Oferă diverse servicii comercianților și altor furnizori de servicii, unde datele clienților lor sunt „găzduite” sau rezidente pe serverele furnizorului. Serviciile tipice includ spațiu partajat pentru mai mulți comercianți pe un server, oferind un server dedicat pentru un comerciant sau aplicații web, cum ar fi un site web cu opțiuni de „coș de cumpărături”.

 • Issuing Bank

  Banca emitentă - O bancă sau altă instituție financiară care emite clienților toate tipurile de carduri (debit, credit, preplătite, monedă electronică). Termenii „Banca emitentă a cardurilor” și „Emitent” sunt adesea folosiți în locul Băncii emitente.

 • Malware

  Programe malware - Software-ul rău intenționat este conceput să se infiltreze într-un sistem computerizat pentru a fura date sau a deteriora aplicațiile sau sistemul de operare. Un astfel de software intră de obicei într-o rețea în timpul multor activități aprobate de afaceri, cum ar fi prin e-mail sau navigarea pe site-uri web. Exemplele de programe malware includ viruși, viermi, troieni (sau cai troieni), spyware, adware și rootkit-uri.

 • Merchant Bank

  Banca Comerciantului - O bancă sau instituție financiară care procesează plățile cu cardul de credit și/sau debit în numele comercianților. Numit și „achizitor” sau „bancă achizitoare”.

 • Mobile payment (m

  Plată mobilă (m-payment) - O plată în care un dispozitiv mobil este utilizat cel puțin pentru inițierea ordinului de plată și potențial și pentru transferul de fonduri.

 • Mobile Payment Acceptance

  Acceptarea plăților mobile - Utilizarea unui dispozitiv mobil pentru a accepta și procesa tranzacții de plată. Dispozitivul mobil este de obicei asociat cu un accesoriu pentru cititor de carduri disponibil în comerț.

 • Multi

  Autentificare cu mai mulți factori - Metodă de autentificare a unui utilizator atunci când sunt verificați doi sau mai mulți factori. Acești factori includ ceva ce utilizatorul are (cum ar fi un smart card sau un dongle), ceva ce utilizatorul știe (cum ar fi o parolă, o frază de acces sau un PIN) sau ceva ce utilizatorul este sau face (cum ar fi amprentele digitale, alte forme de biometrie, etc.).

 • Net Payment

  Plată netă - Plată către comerciant pentru tramele de vânzări cu mai puține credite minus comisionul de reducere corespunzător.

 • Net Revenue

  Venitul net - Venitul din reduceri minus cheltuielile de schimb.

 • Net Settlement

  Decontare netă - Decontarea, printr-un transfer efectiv de fonduri, a efectivului net al unei serii de tranzacții financiare care implică clienți ai două sau mai multe bănci.

 • Notification of Change

  Notificare privind modificarea - O notificare este dată unui comerciant de la o bancă sau o altă instituție financiară care indică că a existat o eroare cu unele informații despre cont care au fost furnizate cu o anumită tranzacție. Notificarea modificărilor va include informațiile corecte ale contului.

 • Online card transaction

  Tranzacție cu cardul online - O tranzacție cu cardul care este autorizată în urma aprobării explicite din partea emitentului la momentul tranzacției.

 • Online Payments

  Plăți online - Procesul de a schimba bani electronic pentru a plăti bunuri sau servicii, folosind internetul, rețelele de calculatoare și sistemele de valori stocate digital.

 • P2P Payment

  Plată P2P - plată peer-to-peer

 • Payer

  Plătitor - Partea la o tranzacție de plată care emite ordinul de plată sau este de acord cu transferul de fonduri către beneficiarul plății.

 • Payment

  Plata - În sens strict, o plată este un transfer de fonduri care îndeplinește o obligație din partea unui plătitor față de un beneficiar. Cu toate acestea, în sens tehnic sau statistic, este adesea folosit ca sinonim pentru „comandă de transfer”.

 • Payment Application

  Aplicație de plată - Legat de PA-DSS, o aplicație software care stochează, prelucrează sau transmite datele deținătorului cardului ca parte a autorizației sau decontării tranzacțiilor de plată.

 • Payment Application Vendor

  Furnizor de aplicații de plată - O entitate care vinde, distribuie sau licențiază o aplicație de plată către integratori/revânzători POS pentru integrarea în sistemele de plată ale comerciantului sau direct comercianților pentru propria lor instalare și utilizare.

 • Payment Card

  Card de plată - Un instrument de plată, care se bazează pe regulile unei scheme de card, utilizat pentru a retrage sau plasa numerar și/sau pentru a permite un transfer de valoare la cererea plătitorului (prin beneficiarul plății) sau a beneficiarului plății cu privire la un cont de utilizator final conectat la card.

 • Payment Gateway

  Accesul plăţilor - Un sistem electronic care permite comercianților să trimită tranzacții de plată către rețelele de procesare a plăților. Acest sistem oferă comercianților, de asemenea, rapoarte privind tranzacțiile, precum și servicii de gestionare și facturare.

 • Payment Order

  Ordin de plată - O instrucțiune trimisă de către un plătitor sau un beneficiar către un furnizor de servicii de plată prin care se solicită executarea unei tranzacții de plată.

 • Payment processor

  Procesor de plăți - Un procesator de plăți este o companie care gestionează procesul de tranzacție cu cardul, acționând ca un fel de mediator între bancă și comerciant. Mai simplu, procesatorul de plăți comunică informații de pe cardul clientului băncii comerciantului și băncii clientului. Presupunând că există suficiente fonduri, tranzacția se efectuează.

 • Payment service provider

  Furnizor de servicii de plată - O persoană fizică sau juridică care furnizează servicii (de exemplu, emiterea, achiziționarea, autorizarea tranzacțiilor, autentificarea utilizatorilor finali) care permit transferul de valoare între utilizatorii finali. Aceasta include, de asemenea, furnizorii de servicii de cripto-active atunci când furnizează servicii legate de jetoanele de plată digitale.

 • Payment service user

  Utilizator al serviciului de plată - O persoană fizică sau juridică care utilizează un serviciu de plată în calitatea plătitorului, a beneficiarului plății sau a ambelor.

 • Payment System

  Sistem de plată - Cuprinde întregul proces de efectuare a plăților cu cardul într-o locație de vânzare cu amănuntul a unui comerciant (inclusiv magazine/magazine și vitrine de comerț electronic) și poate include un terminal de plată, o casă de marcat electronică, alte dispozitive sau sisteme conectate la terminalul de plată (de exemplu de exemplu, Wi-Fi pentru conectivitate sau un PC folosit pentru inventar), servere cu componente de comerț electronic, cum ar fi paginile de plată și conexiunile către o bancă comercială.

 • PIN (Personal Identification Number)

  PIN (Număr de identificare personală) - Numărul sau codul individual confidențial utilizat de un deținător de card pentru a autentifica deținerea cardului pentru tranzacțiile cu bancomate sau terminal POS.

 • PIN Authorization Request

  Solicitare de autorizare PIN - O procedură care permite emitentului să valideze identitatea titularului de card prin compararea PIN-ului cu numerele de cont.

 • PIN Verification

  Verificare PIN - O procedură utilizată de către sau în numele Participantului emitent pentru a verifica identificarea Deținătorului de card ca urmare a utilizării PIN-ului la primirea unei cereri de tranzacție.

 • Receipt

  Chitanță - O descriere pe hârtie a tranzacției care a avut loc la punctul de vânzare, care conține cel puțin: data, numele/locația comerciantului, numărul de cont principal, tipul de cont accesat, suma, numărul de referință și un cod de acțiune .

 • Receiver

  Destinatar - Persoana fizică, compania sau instituția care a dat unui inițiator permisiunea să emită o rambursare sau să debiteze o tranzacție în contul său bancar.

 • Retailer

  Comerciant - În termeni de comerț electronic, orice companie care acceptă carduri de credit sau de debit, metode alternative de plată sau portofele digitale ca sursă de plată. Retailerul este partea care oferă bunuri spre vânzare sau oferă servicii în schimbul plății.

 • Secure Payment Page

  Pagina de plată securizată - O pagină de plată securizată asigură consumatorilor că informațiile lor de plată sunt criptate pentru confidențialitate și integritatea datelor înainte de a fi trimise pe Internet. Această pagină este de obicei identificată prin „s” în https:// (în loc de http://). Furnizorii de gateway de plată fac posibilă această legătură de comerț electronic necesară găzduind software-ul gateway-ului de plată și pagini individuale de plată securizate pe propriile servere.

 • Security Code

  Cod de securitate - O valoare din trei sau patru cifre imprimată pe panoul de semnătură din față sau din spate al unui card de plată. Acest cod este asociat în mod unic cu un card individual și este utilizat ca o verificare suplimentară pentru a se asigura că cardul este în posesia deținătorului legitim de card, de obicei în timpul unei tranzacții cu cardul nu este prezent. Denumit și cod de securitate al cardului.

 • Service Provider

  Furnizor de servicii - O entitate comercială care oferă diverse servicii comercianților. De obicei, aceste entități stochează, procesează sau transmit datele cardului în numele unei alte entități (cum ar fi un comerciant) SAU sunt furnizori de servicii gestionați care furnizează firewall-uri gestionate, detectarea intruziunilor, găzduire și alte servicii legate de IT. Numit și „vânzător”.

 • Seller or Online Seller

  Vânzător sau vânzător online - O persoană fizică sau o companie care vinde produse sau servicii și poate accepta plata pentru produse și servicii printr-un cont de Vânzător.

 • Shopping Cart Software

  Software pentru coș de cumpărături - Software-ul pentru coș de cumpărături permite deținătorului cardului să selecteze articole dintr-un magazin online și să le plaseze într-un coș de cumpărături virtual sau într-un coș de cumpărături. Coșul de cumpărături își amintește ce articole sunt selectate, în timp ce deținătorul cardului vede alte articole din vitrina virtuală, păstrează un total curent și poate calcula taxele și transportul. Articolele din coșul de cumpărături sunt eventual comandate dacă deținătorul cardului alege

 • Transaction

  Tranzacție - Orice eveniment care determină o modificare a poziției financiare sau a valorii nete a unei organizații, rezultată din activitatea normală. Avansul de fonduri, achiziția de bunuri de la un comerciant cu amănuntul sau atunci când un împrumutat activează o linie de credit revolving. Activitățile care afectează un cont de depozit se desfășoară la solicitarea titularului contului. Un exemplu de tranzacție este procesul care are loc atunci când un deținător de card efectuează o achiziție cu un card de credit.

 • Transaction Date

  Data tranzacției - Data reală la care are loc o tranzacție. Folosit la înregistrarea și urmărirea tranzacțiilor.

 • Transaction Fees

  Taxe de tranzacție - Costurile de servicii percepute de un comerciant pe bază de tranzacție.

 • Transaction ID (Trans ID)

  ID de tranzacție (ID de tranzacție) - Fiecărei tranzacții din sistem i se atribuie un ID de tranzacție unic. Acest ID poate fi folosit pentru a sorta sau identifica tranzacții specifice în cadrul sistemului.

 • Transaction Status

  Starea tranzacției - Fiecare tranzacție din sistem primește o valoare unică de stare pentru a indica starea curentă de procesare. Starea unei tranzacții oferă informații rezumative cu privire la starea și acțiunile ulterioare care pot fi efectuate împotriva unei tranzacții. Următoarele valori pot apărea în câmpul de stare a tranzacției: Autorizat/În așteptare de captare, Capturat/În așteptare de decontare, Credit/În așteptare de decontare, Refuzat, Anulat, Creditat, Eroare generală, Eroare de comunicare, Decontat cu succes, În curs de revizuire, Revizuire eșuată.

 • Transaction Type

  Tip tranzacție - Această valoare indică tipul tranzacției introduse și acțiunile care pot fi asociate tranzacției.

 • Unencrypted Data

  Date necriptate - Orice date care pot fi citite fără a fi nevoie să le decriptați mai întâi. Denumite și date „text clar” și „text clar”.

 • Vendor

  Furnizor - O entitate comercială care furnizează unui comerciant un produs sau serviciul necesar pentru desfășurarea activității. Acolo unde sunt oferite servicii, vânzătorul poate fi considerat un furnizor de servicii și poate solicita acces la locații fizice sau sisteme informatice din mediul comerciantului care ar putea afecta securitatea datelor cardului.

 • Verified by Visa®

  Verificat de Visa® - Acesta este un program oferit de Visa pentru a crește securitatea și a reduce frauda la achizițiile inițiate prin internet. Reprezinta unul dintre protocoalele 3-D Secure. Site-ul web al comerciantului interfața cu Visa pentru a obține câmpurile specificate în momentul achiziției. Aceste valori sunt apoi trimise împreună cu cererea de autorizare pentru a verifica dacă aceasta este achiziția autentică a titularului de card.

 • Virtual Payment Terminal

  Terminal virtual de plată - Acces bazat pe browser web la site-ul web al unui achizitor, procesator sau furnizor de servicii terță parte pentru a autoriza tranzacțiile cu cardul de plată. Spre deosebire de terminalele fizice, terminalele de plată virtuale nu citesc datele direct de pe un card de plată. Comerciantul introduce manual datele cardului de plată prin intermediul browserului web conectat în siguranță. Deoarece tranzacțiile cu cardul de plată sunt introduse manual, terminalele de plată virtuale sunt de obicei utilizate în locul terminalelor fizice în mediile de comercianți cu volume reduse de tranzacții.

 • Virtual Private Network (VPN)

  Rețea privată virtuală (VPN) - VPN constă din circuite virtuale dintr-o rețea mai mare, cum ar fi Internetul, în loc de conexiuni directe prin fire fizice. Punctele finale ale „tunelului” VPN din rețeaua mai mare, se realizează pentru a crea o conexiune privată și sigură.